Rechtstreekse toegankelijkheid

Sinds 1 januari 2006 hebben mensen de vrijheid om te kiezen direct, zonder tussenkomst van hun huisarts, een afspraak met de fysiotherapeut te maken.

Wat betekent dat voor u als patiënt?

U mag sinds januari 2006 van deze gelegenheid gebruik maken om zonder eerst een bezoek aan de huisarts en zonder verwijsbriefje direct een afspraak bij de fysiotherapeut te maken. Vindt u het plezieriger of juister eerst uw huisarts te consulteren, dan mag dit natuurlijk nog steeds.

Hoe is het contact fysiotherapeut - huisarts als u ervoor kiest rechtstreeks naar de fysiotherapeut te gaan?

Wij hechten eraan om na elk eerste contact dan wel behandeling de huisarts te informeren. Wij vinden de 'poortwachtersrol' van de huisarts binnen de eerste lijn enorm belangrijk. Hij of zij weet als geen ander alle aspecten rond uw gezondheid en ziektegeschiedenis.
 

Zorgvuldigheid

Omdat bij rechtstreekse toegankelijkheid de patiënt / cliënt niet eerst gezien is door de huisarts, is zorgvuldigheid geboden; er kan immers sprake zijn van ziekten of aandoeningen die buiten het kennisdomein van de fysiotherapeut vallen en waarvoor de cliënt geadviseerd moet worden eerst contact op te nemen met de huisarts. Voor dit nieuwe systeem van rechtstreekse toegankelijkheid hebben wij gedurende het jaar 2005 ons geschoold.
 

Betaalt uw verzekering deze Rechtstreekse Toegankelijkheid?

Als u aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie wordt het vergoed tot een maximum van wat u met uw verzekeraar heeft vastgelegd. Dat kunt u terugvinden in uw polisvoorwaarden of op de site van uw verzekeraar.

AANGESLOTEN BIJ


CENTRAAL IN ROTTERDAM

Contact

Fysiotherapie Mariastraat

 Sint Mariastraat 75
3014 SH Rotterdam