Betalingsvoorwaarden

De betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van de behandelingsovereenkomsten tussen u als patiënt en de fysiotherapeut.  Deze betalingsvoorwaarden worden voor of bij het sluiten van de behandelingsovereenkomst aan de patiënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger ter hand gesteld.

Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling afgezegd te worden. Bij het niet afzeggen of bij afzeggen op de dag van de afspraak zelf, behoudt de fysiotherapeut het recht 75% van het tarief in rekening te brengen bij de patiënt i.p.v. bij de verzekering (particulier en aanvullend verzekerd). Dat wil zeggen dat de verzekering deze kosten niet vergoedt !!!!!

Behandelingen die niet vergoed worden door de zorgverzekeraar moeten per pin of contant per behandeling afgerekend worden.

AANGESLOTEN BIJ


CENTRAAL IN ROTTERDAM

Contact

Fysiotherapie Mariastraat

 Sint Mariastraat 75
3014 SH Rotterdam