Longfysiotherapeut in de buurt voor revalidatie coronapatiënten

Longfysiotherapeut in de buurt voor revalidatie coronapatiënten

Coronapatiënten kunnen nu bij Fysiotherapie Mariastraat in hun revalidatietraject worden begeleid. De therapie richt zich hierbij op zowel het fysieke traject, als voeding en de mentale gevolgen die een corona-infectie kan hebben op de patiënt. 

Via Chronisch ZorgNet heeft onze fysiotherapeut, die al gespecialiseerd was in longaandoeningen, zich verdiept in de behandeling van corona patiënten. 

 

De longfysiotherapeut van Fysiotherapie Mariastraat richt zich zowel op de revalidatie van coronapatiënten die thuis ziek zijn geweest als patiënten die in het ziekenhuis hebben gelegen. Beide groepen blijken na herstel van de infectie soms nog ernstig verzwakt en hebben baat bij het opbouwen van spierkracht en conditie om de dagelijkse activiteiten weer op te pakken. Er is ook aandacht voor mentale gezondheid, voeding en participatie.

 

Zorg voor ex-coronapatiënten middels mini-netwerk in de woonomgeving van de patiënt

 

De fysiotherapeut heeft zich  middels een e-learning geschoold op het gebied van revalidatie van coronapatiënten. In deze e-learning werd alle beschikbare kennis aangeboden in een overzichtelijke module.  Aanvullend volgt de fysiotherapeut via Chronisch ZorgNet periodieke Webinars (online colleges) om ook de komende maanden op de hoogte te blijven van de nieuwste inzichten. Daarnaast werkt de longfysiotherapeut samen met andere zorgaanbieders. Zo kan bijvoorbeeld bij spreek- en slikklachten een logopedist bij de zorg worden betrokken of een ergotherapeut als het uitvoeren van dagelijkse activiteiten veel moeite kost. Een diëtiste kan adviseren bij verminderde eetlust of gewichtsschommelingen. 

De huisarts wordt vanzelfsprekend ook bij de behandeling betrokken. Wanneer verwerkingsproblematiek, zoal bijvoorbeeld angst of depressie worden gesignaleerd door de fysiotherapeut (die geleerd heeft dit te herkennen), vindt directe terugkoppeling met de huisarts plaats. De huisarts kan dan voor de juiste ondersteuning en, indien nodig, verwijzing zorgen.

 

Chronisch ZorgNet

Fysiotherapie Mariastraat is aangesloten bij Chronisch ZorgNet, een ideële stichting. Chronisch ZorgNet biedt een landelijk dekkend netwerk van ruim 2300 fysiotherapeuten gespecialiseerd in de behandeling van chronische aandoeningen (etalagebenen, hart- en longaandoeningen). Het netwerk is dit jaar genomineerd voor de Value Based Health Care award 2020.


Bij vragen kunt u contact opnemen met 

Daniela Bongrazio

fysio@gcmariastraat.nl

010-4362127

(www.chronischzorgnet.nl)

(Chronisch ZorgNet is een ideële stichting, d.w.z.. kent geen winstoogmerk of commerciële belangen). 

 

 

 

AANGESLOTEN BIJ


CENTRAAL IN ROTTERDAM

Contact

Fysiotherapie Mariastraat

 Sint Mariastraat 75
3014 SH Rotterdam